adygine Geomin - vrtání studní
 

BUCHEL - ZEMĚDĚLSTVÍ


Resumption of Plant Production in Semiarid Regions of Northern Gobi 

Zadavatel projektu: Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Řešitelská organizace:

Association represented by the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Applied and Landscape Ecology

Odpovědný řešitel projektu:

Doc. Ing. Milada Šťastná, Ph.D.
RNDr. Vilém Fürych

Partnerské organizace:

 • Ministry of Food and Agriculture of Mongolia
 • Senior officer of Strategic planning and policy Department Water policy and coordination division
Místo realizace projektu:
Locality Buchel, sum (district) Erdene, aimag (region) Dornogobi
Harmonogram: řešení projektu v letech 2008 - 2010
 

POPIS PROJEKTU

Na zvolené lokalitě byly posouzeny přírodní podmínky:
 • Topografické a morfologické charakteristiky zájmového území
 • Klimatické charakteristiky
 • srážky
 • teplotní podmínky
 • vítr
 • Geologické podmínky
 • hydrogeologie a vodní zdroje
 • geofyzikální průzkum (použité metody, geofyzikání struktura lokality, interpretace geofyzikálních měření)
 
Na lokalitě byly vyvrtány nové studny, u nichž byly provedeny hydrodynamické testy a jejich vyhodnocení a rovněž byly provedeny analýzy podzemní vody.
Dále byla zpracována pedologická charakteristika lokality obsahující:
pedologické vlastnosti půd na lokalitě Buchel
 • půdní parametry a jejich rozvoj na území projektu
 • nasycená hydraulická vodivost půd v zájmovém území
 • výsledky základních analýz neporušených vzorků půd odebraných na obdělávané ploše a vliv hospodaření na půdní vlastnosti
 • vliv zavlažování na reaktivitu půdy a specifická vodivost vodního výtažku
 • agrochemické vlastnosti půdy
 • vyhodnocení lokality
Vyhodnocení zavlažovacích systémů:
 • povrchové bodové zavlažování
 • podpovrchové bodové zavlažování
 • zavlažování brázdami
 • zavlažování postřikovači
 • posouzení kvality zavlažovací vody
 
Zpráva dále obsahuje informaci o přípravě pozemku a o principech pěstování jednotlivých plodin (cibule, mrkve, petržele, kopru, červené řepy, cukíny, kedluben, řepy, ředkví, dýní, okurek, kukuřice, brambor, vodních melounů) na venkovních plochách a o pěstování rajčat a okurek ve skleníku.
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.