adygine Geomin - vrtání studní
 

CÍLE PROJEKTU


Účelem projektu je technická rozvojová pomoc Kyrgyzské republice ve formě dodávky geologických prací v oboru environmentální geologie. Cílem projektu je geoenvironmentální průzkum, zaměřený na radioaktivní kontaminace a kontaminace těžkými kovy a na zhodnocení s tím spojených ekologických zátěží a rizik v údolí řeky Kiči-Kemin pod bývalým těžebně-úpravárenským komplexem Ak-Tjuz. Kromě mapových výstupů, dokumentujících stav a druh znečištění, budou dalšími výstupy návrhy ochranných opatření a návrhy na řešení postižených lokalit. Projekt přispěje k doplnění a dopracování metodiky na zjišťování, vyhodnocování a monitoring ekologických zátěží.
 
Významnou součástí projektu je finanční zajištění přímé likvidace radioaktivního znečištění menšího rozsahu v opuštěném skladu Th - REE koncentrátu na lokalitě Ak-Tjuz cestou odvozu zbytků koncentrátu, zamořené půdy a dalších kontaminovaných materiálů a jejich redepozice na jednom z nedalekých odkališť. Toto opatření poskytne okamžitý efekt ve zlepšení životního prostředí a bude mít výrazně pozitivní vliv na kvalitu života místní populace.
 
Na základě úspěšného řešení projektů s problematikou radioaktivních zátěží budou vytvořeny podmínky pro dlouhodobější aktivity české environmentální geologie v oblasti Střední Asie.
 
Zájmové území je situováno v keminském okrese Čujské oblasti cca 150 km vých. od hlavního města Biškeku. Zahrnuje údolí řeky Kiči-Kemin a její těsné okolí v kontaminacemi ohroženém úseku od bývalého těžebně-úpravárenského komplexu Ak-Tjuz (polymetaly a Th - REE suroviny) až po státní hranice s Kazachstánem. Délka zájmového území je cca 45 km. Do širšího rámce území je zahrnuta i část širokého bazénu řeky Čuj východně od města Kemin.
 
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.