adygine Geomin - vrtání studní
 

VIETNAM


Projekt Cam Thuy

V srpnu 2009 firma GEOMIN družstvo podepsala Memorandum of Understanding s geologickým odborem (Department of Geology of Vietnam), spadajícím pod Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí (Ministry of Natural resources and Environment) na geochemický průzkum území Cam Thuy v provincii Thanh Hoa. Území je perspektivní na polymetalické rudy, antimon a zlato. Další kroky byly pozastaveny vzhledem k očekávané novele Horního zákona.

 

AID FOR TRADE

Ve dnech 20. – 29. srpna 2010 GEOMIN družstvo organizovalo ve spolupráci s dalšími firmami (DIAMO státní podnik, ALTA, a.s.) v rámci programu Aid for Trade Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro návštěvu devíti specialistů z Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamu workshop zaměřený na prezentaci kompletního cyklu uranu - prospekce, těžba a odstraňování jejích následků, úprava rudy, využití v jaderné energetice včetně problematiky ukládání radioaktivních odpadů a legislativní rámec. V průběhu workshopu jeho účastníci absolvovali řadu přednášek, shlédli mimo jiné i těžbu uranu na dole Rožná (fárání do hloubky 1050 m), rekultivované plochy po těžbě, provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany, sklad a úložiště vyhořelého paliva a navštívili dotčené instituce – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Správu úložišť jaderného odpadu, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podnětem k realizaci workshopu byla současná nedobrá energetická situace ve Vietnamu, kterou chce vláda řešit výstavbou atomových elektráren.

 

Geologická konference

Zástupci družstva GEOMIN a Ministerstva průmyslu a obchodu se pak v Hanoji zúčastnili na pozvání Ministerstvu přírodních zdrojů a životního prostředí geologické konference a oslav 65. výročí založení geologického odboru, konané ve dnech 1. a 2. října 2010.

 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.